Mapa kriminality


O projektu
 
Aplikace Mapa kriminality pro veřejnost (dále jen „Aplikace“) vznikla na základě činnosti výkonné skupiny projektu „Mapy budoucnosti II“, která byla zřízena rozkazem policejního prezidenta č. 102/2019 v souvislosti s realizací projektu „Mapy budoucnosti II - využití prostorových dat pro vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro analýzu a predikci kriminality za účelem jejího předcházení a potírání“ (registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0010253), který je financován z operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem. Policie ČR tímto splnila úkoly uložené Akčním plánem strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (schválena usnesením vlády ze dne 27. července 2016 č. 705) v oblasti mapování kriminality a zároveň v předstihu implementovala směrnici 2019/1024/EU. Primárním důvodem vzniku tohoto řešení byla potřeba sdílení obsahu informací spravovaných Policií ČR k lokalizaci trestních a správních deliktů (skutků) s veřejností se subjekty samosprávy na území ČR. Aplikace tak sdružuje na jednom místě informace k výskytu deliktů kriminality evidovaných Policií ČR tak, aby nedošlo k porušení ochrany osobních údajů poškozených, jejich sekundární viktimizaci a dále k porušení ochrany osobních údajů osob podezřelých ze spáchání deliktu. Aplikace je dostupná v internetu přes webový prohlížeč na adrese https://kriminalita.policie.cz.


POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 929829 |