Oznámení o omezení provozu a zákazu vstupu do objektu HZS Středočeského kraje na období 16. - 24. března 2020

16.3.2020
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, oznamuje, že v souladu s vyhlášeným nouzovým stavem po dobu jeho účinnosti a nařízenými opatřeními vlády omezuje provoz a zakazuje vstup cizích osob do prostor stanice HZS.
V rámci omezení provozu:

1) Jsou upraveny úřední hodiny pro veřejnost na pondělí a středu od 8:00 do 11:00 hodin,

2) jsou veškeré úkony primárně zajišťovány neosobním kontaktem, tedy s využitím komunikačních zařízení, elektronických nástrojů a poskytovatelů poštovních služeb,

3) je příjem dokumentace pro územní, stavební nebo společné řízení zabezpečován zejména prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, nebo jinými vhodnými nástroji,

4) v případě osobního doručení se řiďte pokyny, které obdržíte od pověřeného příslušníka (pracovníka) prostřednictvím komunikačních prostředků (domácí telefon apod.),

5) veškerá vydaná stanoviska budou odesílána výhradně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, vydávána osobně budou pouze na základě předchozí telefonické domluvy,

6) budou poskytovány výhradně telefonicky nebo písemně (email, apod.), osobní konzultace jsou do odvolání zakázány,

7) po dobu platnosti Vládního nařízení zákazu volného pohybu osob nebudou prováděny kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky, kolaudační kontroly, apod.),

8) nebude do odvolání prováděna běžná kontrolní činnost fyzických podnikajících osob, právnických osob a obcí.

Zákaz vstupu cizích osob se nevztahuje na osoby podílející se na krizovém řízení např. členy krizových štábů. O výjimce ze vstupu cizí osoby do budovy může rozhodnout pouze ředitel územního odboru, řídící důstojník ve službě nebo velitel stanice.


POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 731742 |