Strážníci Městské policie Kolín besedovali s kolínskými základními školami

9.6.2022
Strážníci z Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín uskutečnili v končícím školním roce 167 besed na kolínských základních školách. Jubilejní 160. besedu navštívil i starosta Města Kolína.
Besedy prevence kriminality, které na kolínských základních školách přednáší strážníci z Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín, jsou nedílnou součástí jejich práce při plnění úkolů obecní policie. Patří sem nejrůznější aktivity, jejichž cílem je informovat co nejvíce žáků o možných negativních jevech a rizicích, se kterými se mohou, nejen zde ve městě, setkat.
 
Od října 2021 nebyla situace z důvodu pandemie jednoduchá. Str. Helena Honkiszová a str. Zdeněk Hrubý postupně navštěvovali všechny kolínské základní školy s „vlastním“ dvouhodinovým programem. Jednalo se o preventivní besedy, které byly určeny pro první a druhý stupeň ZŠ a k měsíci květnu  to bylo již 334 hodin strávených s kolínskými žáky - od prvních tříd až po třídy deváťáků.
 
Velmi  nás potěšilo, že pan starosta i oba místostarostové projevili zájem o naše přednášky a těchto besed se postupně všichni zúčastnili. A také ocenili přípravu  nových příspěvků a témat k besedám, na které se mohou kolínské děti těšit v následujícím školním roce.  Na nich se podílelo nejen Oddělení prevence kriminality, ale i ostatní strážníci MP Kolín..
 
str. Helena Honkiszová
tisková mluvčí a lektor prevence kriminality MP Kolín


POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 1036311 |