Kolín opět uspěl s dotací na prevenci kriminality

20.5.2014

Město Kolín letos získalo z programu Prevence kriminality dotaci Ministerstva vnitra ČR ve výši 465.000 Kč. Peníze budou použity na několik projektů. Jedním z nich je rozšiřování městského kamerového systému. V plánu je připojení dvou nových kamerových bodů (pp lokalita kolem Barborky a Kmochův ostrov) a jejich napojení na stávající systém. Celkové náklady se pohybují kolem 450.000 Kč (z toho dotace MV 350.000 Kč).

Dalším projektem je „Bezpečný Kolín V“ a některá dílčí opatření zaměřená jak na komunikaci s veřejností, prevenci pro nejmladší, tak na audit zabezpečení městských bytových domů. Celkové náklady jsou 80.500 Kč (dotace MV 11.000 Kč).

Třetí projekt „Domovníci“ se zaměřuje na zlepšení pořádku v domech v lokalitě „Zengrovka“. Zde již domovníci fungují, ale v rámci tohoto projektu budou částečně financováni z prostředků Ministerstva vnitra ČR. Dojde k rozšíření jejich náplně práce o dohled nad chováním dětí a mladistvých v okolí domu a případné řešení situace s konkrétní rodinou. Celkové náklady 68.000 Kč (dotace MV 30.000 Kč).

Čtvrtý projekt se zaměřuje na práci s odsouzenými a bude zajišťován organizací Rubikon Centrum. Jeho úkolem je pomoc pracovníkům Probační a mediační služby při vyhledávání a kontaktování odsouzených pocházejících z romské menšiny, jimž byl udělen alternativní trest nebo opatření. Cílem je, aby tito odsouzení splnili, co jim trest ukládá, a nekončili ve vězení. Celkové náklady 101.204 Kč (dotace MV 74.000 Kč).

Posledním projektem je projekt „Individuální a skupinový resocializační program pro mladé delikventy“, který se zaměřuje na mladistvé prvopachatele. Jeho cílem je snížení rizikového chování mladistvých včetně opakování trestné činnosti. Tento program reaguje na situaci, kdy v rámci nařízeného opatření má nad mladistvým odsouzeným dohled probační úředník. Tento dohled je ale často nedostačující pro změnu jejich postojů a chování. Tento projekt tedy nabízí alternativu – intenzivní psychoterapeutickou práci na základě dobrovolného zapojení včetně návaznosti na běžnou činnost Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které je realizátorem projektu. Celkové náklady 103.400 Kč. Město Kolín se na všech uvedených projektem bude spolupodílet částkou 218.500 Kč.
šk


POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 950800 |