Hasiči informují


Ve čtvrtek 13.9.2018 proběhlo v areálu firmy Draslovka Kolín cvičení složek IZS

25.10.2018
Ve čtvrtek 13.9.2018 proběhlo v areálu firmy Draslovka Kolín cvičení složek integrovaného záchranného systému zaměřeného na spolupráci základních složek u mimořádné události většího rozsahu. Námětem cvičení bylo technologické porušení parovodu s následným únikem nebezpečných látek do okolí.

Součástí cvičení bylo i provedení svolání krizového štábu města Kolín a prověření jeho činnosti při řešení úkolů a vzniklých modelových situacích ohrožujících různé místní části města Kolína. Byla prověřena aktivace a rychlost zahájení činnosti členů krizového štábu města a dále byla prověřena činnost centrálního městského informačního a varovného systému. Hlavním úkolem činnosti krizového štábu bylo takticky procvičit koordinaci strategických úkonů a rozhodnutí vedoucích k ochraně obyvatel města před následky jakékoliv mimořádné situace.


Primárním úkolem cvičení bylo procvičit spolupráci základních složek IZS přímo na místě zásahu s nebezpečnou látkou a prověřit dodržování nastavených postupů koordinace. Prověřila se spolupráce jednotky HZS podniku Draslovka Kolín s jednotkami HZS Středočeského kraje na úseku práce v prostředí zasaženém nebezpečnou látku a jeho následné likvidace. Zároveň jednotky společně procvičily dekontaminaci hasičů, místa ohniska zásahu a v neposlední řadě poskytnutí bezprostřední pomoci zraněným osobám a předání Zdravotnické záchranné službě. Ta dále cvičila postupy lékařské pomoci zraněným osobám s podezřením na kontaminaci nebezpečnou látkou a následný převoz na trauma centrum Nemocnice Kolín, která byla do průběhu cvičení také zapojena.

Policie ČR ve spolupráci s Městkou Policií procvičila systém uzavírek ohrožených ulic a nastavení objízdných tras tak, aby se nenarušila plynulost provozu vozidel ve městě.  Dalším cílem nácviku bylo zajištění monitoringu celého místa události. Obecným záměrem cvičení bylo i zjištění, zda jsou všechny cvičící subjekty dostatečně vybaveny potřebnými technickými prostředky pro řešení mimořádných událostí tohoto typu. Samotné cvičení ukázalo, že jednotky složek IZS a ostatní cvičící subjekty jsou na podobné události profesně připraveni. Zároveň bylo zjištěno, že některá technická vybavení jsou nedostačující a bude nutná jejich obměna nebo dovybavení. Celkově lze konstatovat, že cvičení splnilo zcela svůj účel, zvýšila se  připravenost složek IZS i krizového štábu města Kolín na mimořádné události.

Poděkování patří firmě Draslovka Kolín za umožnění cvičení v areálu společnosti.POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 533860 |